Nærings- og fiskeridepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om stiftelsesloven bør endres for å gi hensiktsmessige rammevilkår for stiftelser. Utvalget skal blant annet vurdere om det bør være regnskaps- og revisjonsplikt for alle stiftelser uansett størrelse.


Les hele saken her!