NUES planlegger å gi ut en ny versjon av anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse høsten 2014. Endringene som foreslås ansees ikke som omfattende.


Les hele saken her!