Staten tapte i Høyesterett i en sak som gjaldt dokumentavgift ved oppløsning av et sameie i en hytteeiendom.


Les hele saken her!