Vi fortsetter kampen for å få våre myndigheter og politikere til å forstå hva millimeternøyaktigheten de etterstreber faktisk innebærer. 

Les hele saken her!