Den lovpålagte plikten til kvartalsvis rapportering bortfaller, foreslår Verdipapirlovutvalget.


Les hele saken her!