Bransjeregler og veiledende artikler i bokføring, regnskap, skatt og avgift. Tredje utgave, kombinert trykt og eBok.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1dpJlxn
via IFTTT