Bransjestandardutvalget har endret standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) med virkning fra 1. januar 2017. Den største endringen er at betalingsoppdrag nå omfattes av standarden.


Les hele saken her!