Stiftelsesstyret vedtok 9. juni 2016 å avvikle Bokføringsstandardstyret. Arbeidet med å gi begrepet god bokføringsskikk ble i det vesentligste ansett å være fullført


Les hele saken her!