Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».

Les hele saken her!