Revisorforeningen mener Regjeringen med sitt lovforslag har startet arbeidet med å tilpasse arbeidsmiljøloven til realitetene i dagens arbeidsmarked. Men andre tilpasninger er nødvendige for å møte utfordringene i revisorbransjen og andre kompetansebransjer.


Les hele saken her!