I denne artikkelen gir vi en kort innføring i de mest sentrale deler av arbeids- og overtidsreglene og hvordan disse blir tolket av Arbeidstilsynet.

Les hele saken her!