Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.

Les hele saken her!