Et forsøk med nasjonal deleksamen og nøytral sensur i fag som inngår i bachelor i regnskap og revisjon, avdekker urovekkende ulikheter i praksis for karaktersetting.


Les hele saken her!