EU har besluttet å utvide sanksjonsområdet til alle juridiske selskaper mv etablert i Russland. Det må forventes at Norge slutter seg til de utvidede sanksjonene. – Knut Høylie, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge