eAksjelovgivningen er oppdatert pr. 1. juli 2014. Ellevte utgave (trykt) er ajourført med lovendringer pr. 1. juli 2013. Aksjelovgivningen er en kombinert trykt utgave og eBok.


Les hele saken her!