Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger.

Les hele saken her!