Kunst og mva

Finansdepartementet myker opp merverdiavgiftsfritaket for kunstverk.Les hele saken her!

Presiseringer i Skatte-ABC

Fra «Meldingen om skattefastsettingen for inntektsåret 2016», som Skattedirektoratet publiserte 21. februar 2017, er det grunn til å trekke frem enkelte punkter. Les hele saken her!