Regnskap Norge anslår at denne ekstrabyrden påfører næringslivet administrative kostnader i størrelsesorden 5 milliarder kroner. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge