Våre tjenester

Regnskapskontor i Oslo og på Kolbotn

Langseth Services AS er et regnskapsbyrå som tilbyr et vidt spekter av tjenester innenfor regnskap, lønn, fakturering, rådgivning osv. Hvis ønskelig kan våre medarbeidere komme til din virksomhet og utføre f.eks. regnskapsføringen. Vi har kontorer på Ryen i Oslo og på Kolbotn.

Regnskapsføring

 • Mottakssenter for innskannet bilag
 • Kontere og registrering av bilag
 • Remittering av inngående fakturaer
 • Bankbetalinger
 • Fakturering
 • Oppfølging av kundereskontro, utsendelse av purringer
 og oversendelse til inkasso
 • Oppfølging av leverandører
 • Offentlig rapportering, herunder terminoppgaver mva.
 • Avstemming og dokumentasjon av balanseposter og 
resultatposter
 • Klargjøring av materialet til revisjon

Personal og lønn

 • Lønnskjøring
 • Lønnsslipper oversendt per mail
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Terminoppgaver, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Behandling av bidrags- og utleggstrekk
 • Beregning og utbetaling av feriepenger
 • Lovpålagt rapportering

Årsregnskap, skatt og avgift

 • Årsregnskap med noter
 • Bistand med utarbeidelse av årsberetning
 • Bistand med utfylling av protokoller for styremøter og generalforsamling
 • Utarbeidelse av skattemelding med tilhørende vedlegg
 • MVA-registrering
 • Rådgivning i forbindelse med avgiftsspørsmål
 • Skatterådgivning
 • Kommunikasjon med Skatteetaten og Kemnerkontoret

Andre tjenester

 • Firmaetablering
 • Kapitalendringer
 • Endring av selskapsopplysninger
 • Fisjon / fusjon
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Generasjonsskifte
 • Økonomiske analyser
 • Effektivisering av rutiner

Stødig regnskapsbyrå i Oslo og Kolbotn

Vi er et pålitelig og stødig regnskapsbyrå for din virksomhet. Vi tilbyr relevant rådgivning ut i fra dine behov og tar utgangspunkt i bedriftens helhetlige situasjon – Ta kontakt med vårt regnskapskontor i dag!