Gaselle 2019

Teknologi – et løft for regnskapsbransjen

Når ny teknologi kommer på banen og utfordrer en hel bransje er du nødt til å ta et valg. Skal du følge teknologien og finne nye løsninger eller bli hengende etter?

Regnskapsbransjen har tradisjonelt sett basert seg på bokføring. I en verden med stadig utvikling av ny teknologi, krever ikke dette like mye menneskelig kapasitet. Hva er nøkkelen til fortsatt vekst i en bransje i endring?

Ikke bare bokføring

Hos Langseth Services AS er de opptatt av høy faglig kompetanse og å finne den perfekte balansen mellom teknologisk fremgang og det mellommenneskelige. Styrets leder og gründer
Fredrik Langseth forteller at de nye teknologiske løsningene medfører mange nye muligheter. Selskapet bruker blant annet programmet PowerOffice Go, som gjør at de kan bruke mindre tid på bokføring og økt fokus på øvrige tjenester.

– Mange har møtt teknologien i vår bransje med frykt, men vi har sett mulighetene. PowerOffice Go gir kunden et langt bedre beslutningsgrunnlag og løpende innsikt i egen virksomhet. Dette tillater oss å være en aktiv sparringspartner for våre kunder og gjør kundeopplevelsen langt bedre, sier han.

Birgitte Lilleengen, daglig leder, sier seg enig og legger til at teknologien har åpnet et helt nytt marked for regnskapsbransjen.

– Teknologien gjør det lettere for oss å håndtere en større kundemasse, og levere flere tjenester, sier hun. Videre forteller hun at det alltid vil være et marked for kompetanse.

– Regnskapsbransjen blir mer og mer konsulentrettet og det er veldig interessant. Dette gjør det mulig å jobbe tettere på kunden og øke kundeopplevelsen.

Spennende muligheter

Dette er sjette året på rad Langseth Services AS har blitt en gasellebedrift. Langseth forteller at den nye teknologien har gjort det lettere for dem å vokse raskt.

– Vi har større kapasitet per hode, og med vår kapasitet kan vi yte service til flere bransjer – både større og mindre bedrifter, sier han.

Lilleengen forteller at selv om det nye regnskapslandskapet kan være utfordrende, er det likevel spennende.

– Den nye teknologien tillater oss å være mer hands on, alt ut fra hva kunden ønsker. Slik kan vi tilby relevant rådgivning ut ifra kundens behov, avslutter hun