Høyesterettsdom om innsynsrett

Ligningsmyndighetene hadde ikke begått en saksbehandlingsfeil i forbindelse med en skjønnsligning ved å bruke et hemmelig sammenligningsgrunnlag som skattyter ikke fikk innsyn iLes hele saken her!

MVA og begravelsesbiler

Det er fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp, drift og vedlikehold av begravelsesbiler.Les hele saken her!