De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge